Bubble Style chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Bubble Style, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Bubble Style

Bubble Style is a Cross-border E-commerce company, focusing on Dropshipping and Print on Demand. In the past 4 years, we have delivered more than 400,000 high-quality products to customers in the United States and European countries.