Busy Bee Property Consultants Da Nang

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Talk to us about help with Visa extensions, TRC's, the set up of foreign-owned companies, TRC, help with obtaining legal Vietnamese driver licenses, long and short-term scooter rental plus many more helpful things.

Busy Bee is proudly owned and operated by Fresh Eyes LLC.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

An Thượng 29, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội