Cantho Eco Resort

www.canthoecoresort.com

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thửa đất số 1820 và 2042, tờ bản đồ số 6, ấp Nhơn thuận 1, Xã Nhơn nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần thơ, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội