Carptech

http://carp.vn/

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty


Founded 2014, we are a group of Microsoft certified developers who want to solve business challenge with SharePoint. We also using .Net technology to provide warehouse and service management systems to customer

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

6TH Floor ,240 Nguyen Dinh Chinh Street ,Ward 11 ,Phu Nhuan District,Ho Chi Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội