GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

15
Kỹ Sư Qs - Hà Nội
Thư Ký Dự Án - Hà Nội
Kỹ Sư QA/QC - Hà Nội
Kỹ Sư Cấp Thoát Nước - Hà Nội
Giám Sát Xây Dựng - Hà Nội
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án - Hà Nội
Kế Toán Viên
Kế Toán Tổng Hợp - Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CÔNG TY

6 THÁI VĂN LUNG, QUẬN 1

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ