CevaLabs

https://cevalabs.com

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

CevaLabs is a tech solutions agency, which builds technical solutions such as mobile apps, websites, prototypes, blockchain and distributed ledgers, smart contracts, Machine Learning models. We believe that tech solutions can be built in lean and effective ways.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

119B Kim Tian Road, Singapore 162119

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội