chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ABC TẠI THANH HÓA

  Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 

  Lĩnh vực: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)