CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Experienced seafood since 1982 as a family small business, the Founders have been working in constant effort to develop Hai Nam Co Ltd to the present scale, one of the leading seafood exporters in Vietnam. During the path of 30-year establishment and development The Company achieved honorable name as a blue-chip in the seafood industry with outstanding quality and widely accredited by customers from top-ranked market such as Japan, Europe, USA.