Chi Nhánh Hà Đông Công ty CP Ô Tô Trường Hải

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

• Thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân.

• Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, theo dõi thực hiện Hợp đồng Bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

• Tìm kiếm, quản lý, khai thác và chăm sóc khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

• Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

• Chủ động thực hiện các hoạt động marketing đối với dòng xe .

• Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, theo dõi thực hiện Hợp đồng Bán hàng.

• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm/Cấp quản lý trực tiếp về hoạt động bán hàng hàng ngày, tuần, tháng.


THÔNG TIN CÔNG TY

Thôn Yên Phúc- Phường Biên Giang- Quận Hà Đông- Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ