CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL SƠN LA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 01 Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội