CN CÔNG TY CPTM NGUYỄN KIM-TTMS NGUYỄN KIM NHA TRANG

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Nha Trang

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội