CNĐN - Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Thực hiện cung cấp các dịch vụ Môi giới chứng khoán của Công ty cho khách hàng;

- Phát triển mạng lưới khách hàng;

- Chăm sóc, tư vấn đầu tư cho khách hàng;

- Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cho khách hàng.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 03 Lê Đình Lý, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ