Cổ Phần Máy Tính Thành Long

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Cung cấp Dịch Vụ, Kỹ thuật, Thiết bị, tư vấn giải pháp về CNTT và Viễn thông tin học.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số Lô 6-GTSP, cụm CN Khúc Xuyên, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội