Cổ phần Phần Mềm BOM Software

https://bitly.com.vn/2jzod2

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

NĂM 2018, BOM – SOFTWARE là công ty pháp nhân của LATOI được thành lập tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp, phần mềm, ứng dụng tích hợp công nghệ 4.0 (Big Data, Blockchain, AI) áp dụng cho mọi lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistic,… BOM SOFTWARE đã nghiên cứu và phát triển công nghệ truy vết sâu bệnh của cây trồng Bác sỹ cây trồng AI Doctor áp dụng cho nông nghiệp, công nghệ truy xuất định vị container trên hải trình áp dụng cho logistic (Track 4 cargo) và những sản phẩm công nghệ phục vụ cộng đồng như trình duyệt LATOI, phần mềm quản lý Hosting và công cụ thiết kế website Web Editor, mạng xã hội LATOI.net, app chat bảo mật,…


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

202 Khu Công nghệ Phần mềm, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội