Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Nghĩa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phó Hồ Chí Minh.

- Ngày 19 tháng 7 năm 2017 Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Nghĩa được tổ chức lại thành Cơ sở cai nghiện ma tuý Phú Nghĩa (theo quyết định số 3875/QĐ-UBND cuả Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Là cơ sở điều trị nghiện đa chức năng (điều trị nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc), có chức năng tiếp nhận, điều trị cho người nghiện ma túy có giới tính là nữ, có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền và tiếp nhận, điều trị cho người nghiện ma túy có giới tính là nữ tự nguyện điều trị hoặc do cơ quan, tổ chức, gia đình người nghiện giới thiệu đến điều trị.

Tiếp nhận và điều trị nghiện ma túy cho người nghiện ma túy có giới tính là nữ, có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, điều trị nghiện ma túy, điều trị các rối loạn về thể chất và tâm thần cho người nghiện ma túy; việc khám và điều trị nghiện thực hiện theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học viên;

- Tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, phục hồi nhân cách, phòng, chống tái nghiện ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác trong học viên;

- Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, hoạt động trị liệu phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của mỗi học viên và khả năng, điều kiện thực tế của cơ sở;

- Thực hiện phương pháp điều trị nghiện ma túy và quy trình điều trị nghiện đúng quy định của pháp luật.


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội