GIỚI THIỆU CÔNG TY

hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh dầu nhớt, nhà hàng khách sạn

TUYỂN DỤNG

3
Nhân Viên Kinh Doanh
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Tây Bắc/Đông Bắc Duyên Hải
Giám Sát Bán Hàng Vùng Đông Bắc Duyên Hải

THÔNG TIN CÔNG TY

337 Phạm Văn Đồng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ