Công ty Atomic Ice Orange Technology

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Atomic Ice Orange Technology Co... Ltd. là nhà cung cấp hàng đầu các phần mềm và công nghệ phân tích dữ liệu lớn thông minh, chuyên nghiệp và tự động hóa. Thông qua sự phát triển độc lập của hệ thống phân tích dữ liệu lớn, với sự hợp nhất cao của khai thác dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và thuật toán chính xác, tìm quy tắc dữ liệu và dự đoán tương lai, khai thác và áp dụng giá trị dữ liệu. Các sản phẩm phân tích dữ liệu của chúng tôi tạo ra các giá trị hơn 100 triệu đô la mỗi năm.

Bạn sẽ tham gia vào việc phát triển các hệ thống phân tích dữ liệu quy mô lớn, bao gồm lưu trữ và xử lý dữ liệu cơ bản, thực hiện các thuật toán khai thác dữ liệu tiên tiến khác nhau và phát triển các giao thức truyền thông giữa các đơn vị dữ liệu khác nhau trên toàn thế giới. Hoặc chịu trách nhiệm phát triển các giao thức truyền thông đa luồng và kiến trúc tầng giữa cho các hệ thống tài chính lớn.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 14, Zen tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội