Công ty Atomic Ice Orange Technology

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Atomic Ice Orange Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Atomic Ice Orange Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Atomic Ice Orange Technology

Atomic Ice Orange Technology Co... Ltd. là nhà cung cấp hàng đầu các phần mềm và công nghệ phân tích dữ liệu lớn thông minh, chuyên nghiệp và tự động hóa. Thông qua sự phát triển độc lập của hệ thống phân tích dữ liệu lớn, với sự hợp nhất cao của khai thác dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và thuật toán chính xác, tìm quy tắc dữ liệu và dự đoán tương lai, khai thác và áp dụng giá trị dữ liệu. Các sản phẩm phân tích dữ liệu của chúng tôi tạo ra các giá trị hơn 100 triệu đô la mỗi năm.

Bạn sẽ tham gia vào việc phát triển các hệ thống phân tích dữ liệu quy mô lớn, bao gồm lưu trữ và xử lý dữ liệu cơ bản, thực hiện các thuật toán khai thác dữ liệu tiên tiến khác nhau và phát triển các giao thức truyền thông giữa các đơn vị dữ liệu khác nhau trên toàn thế giới. Hoặc chịu trách nhiệm phát triển các giao thức truyền thông đa luồng và kiến trúc tầng giữa cho các hệ thống tài chính lớn.