CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB LIFE VIỆT NAM - QUANG TRUNG - HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM (“Chubb Life”) hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ và Bảo hiểm Sức khỏe theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 33GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 04/05/2005 và các giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ hơn 1.384 tỷ đồng.

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Số điện thoại:  * (84-28) 3827 8989

                           * 8123 hoặc (84-28) 3827 8123

                           * (84-28) 3821 9000

Địa chỉ email : Chubblife.vietnam@chubb.com

Website : Http://life.chubb.com/vn

THÔNG TIN CÔNG TY

TẦNG 5 +6 TÒA NHÀ CENTRAL TOWER - SỐ 43 QUANG TRUNG - HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ