Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Thành lập ngày 15/01/1997, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc là một trong 79 Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Công ty bảo hiểm số 1 tại Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiều năm gần đây trên 50%, Bảo Việt Vĩnh Phúc là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về doanh thu cũng như thu nhập cho người lao động.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 5 Đường Hà Huy Tập, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội