Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc

Thành lập ngày 15/01/1997, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc là một trong 79 Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Công ty bảo hiểm số 1 tại Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiều năm gần đây trên 50%, Bảo Việt Vĩnh Phúc là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về doanh thu cũng như thu nhập cho người lao động.