CÔNG TY BĐS THÀNH PHƯỚNG REAL

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thành Phương luôn chú trọng và phát triển hệ thống đào tạo con người với những khóa học đa dạng dành cho nhiều cấp bậc để trau dồi cho nhân viên những tố chất, kỹ năng cần thiết, không chỉ nhằm mục đích hoàn thành công việc mà còn trang bị cho nhân viên sự hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo phát triển nhân viên được xây dựng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với tngf cá nhân. Sự công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo phát triển đội ngũ tạo được gắn kết, hiệu quả trong công việc, củng cố và phát triển năng lực hội nhập cũng như khả năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động cho đội ngũ nhân viên, lãnh đạp của công ty.

THÔNG TIN CÔNG TY

Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ