CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là tiền thân của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tương hỗ Dai-ichi (Dai-ichi Mutual Life Insurance Company) được thành lập vào năm 1902 và là công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản. Dai-ichi Mutual Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 2010, và chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi Life Holdings Inc.).

Dai-ichi Life was founded in 1902 as Japan\'s first mutual life insurance company (“Dai-ichi Mutual Life Insurance Company”). After Dai-ichi Life demutualized and was listed on the Tokyo Stock Exchange in 2010, IT shifted to a holding company structure in 2016 (Dai-ichi Life Holdings Inc.).

Tập đoàn Dai-ichi Life sở hữu tổng giá trị tài sản 515 tỷ đô-la Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm hơn 64 tỷ đô-la Mỹ (tính đến ngày 31 / 3 / 2019). Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh doanh BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia, Campuchia và Mỹ. Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và Trụ sở Khu vực Bắc Mỹ tại New York.

Dai-ichi Life Group owns total assets worth US$ 515 billion, insurance premium revenue of US$ 64 billion (as of March 31, 2019). Besides Vietnam, Dai-ichi Life Group has been developing ITs life insurance business in India, Thailand, Australia, Indonesia and the United States. Dai-ichi Life Group has opened ITs Asia Pacific Regional Head Office in Singapore and North America Regional Head Office in New York.

Với hơn 118 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kể từ khi được thành lập vào năm 1902, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

With over 117 years of expertise in life insurance sector since ITs establishment in 1902, Dai-ichi Life has always worked on the basis of “Customer First” and continues to apply this business philosophy in each and every operation of the company to fulfill the commitment of being a trusted life-time partner of ITs customers.

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies in the world with a solid financial strength and 118 years of experience. Dai-ichi Life Vietnam keeps up the third position in regards to ITs business network, with over 290 offices and general agencies covering 63 cities and provinces nationwide, and a labour force of more than 1,470 staff and 85,300 financial consultants (as of December 31st, 2019).

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 14 số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ