CÔNG TY CỔ PHẦN 10 PHARMA

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

C0.02 Khu phố Green Valley, đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội