GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5

(319.5 JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ: Số 145/154, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

Mã số thuế: 0105870459 

Điện thoại: 02466577615 THÔNG TIN CÔNG TY

Số 145/154, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ