CÔNG TY CỔ PHẦN 5 SAO GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần 5 Sao Group được thành lập và hoạt động từ tháng 11/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là

Tuyển dụng lao động, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động hoặc các doanh nghiệp sử dụng lao động không mang tính thường xuyên, các doanh nghiệp mới hoạt động mà lực lượng lao động tuyển dụng chưa đủ hay các doanh nghiệp muốn sử dụng lao động thuê ngoài như là một lợi thế cạnh tranh để chuyển chi phí nhân công.

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu Chu Mẫu, Phường vân Dương,Tp. Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ