CÔNG TY CỔ PHẦN 5S GROUP

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần 5S Group


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

51 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội