Công ty Cổ Phần Bất Động Sản La Bàn – Compareal

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản La Bàn – Compareal chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản La Bàn – Compareal, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Bất Động Sản La Bàn – Compareal

Công ty CP Bất động sản La Bàn – Compareal là công ty dịch vụ bất động sản Việt Nam được thành lập vào năm 2010. Compareal là thành viên của hệ thống Hopefluent toàn cầu thuộc tập đoàn Hopefluent (www.hopefluent.com) – một tập đoàn dịch vụ bất động sản hàng đầu châu Á. Compareal chuyên cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng toàn diện cho thị trường bất động sản Việt Nam như tư vấn Marketing, bán hàng và các hoạt động tiếp thị, thị trường thứ cấp – Chuyển nhượng, tư vấn Mua & Bán, môi giới, tư vấn về tài chính, pháp lý, bảo hiểm và du lịch.