CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE

linkhouse.com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Linkhouse Corporation là một start-up mới nổi, cung cấp ứng dụng giúp môi giới quản lý công việc và tìm kiếm khách hàng tốt nhất. Linkhouse xây dựng nên một cộng đồng môi giới lớn mạnh, làm việc máu lửa, công bằng và tự do cho bạn!


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

145 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội