CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với tên Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Nam Sơn, vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trước khi lấy tên Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP, công ty còn được biết đến với tên Công ty Cổ phần Bất động sản BIG GROUP. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 ngày 18/07/2019 Công ty được đổi tên Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP, hoạt động chính trong các lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

96 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội