CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với tên Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Nam Sơn, vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trước khi lấy tên Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP, công ty còn được biết đến với tên Công ty Cổ phần Bất động sản BIG GROUP. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 ngày 18/07/2019 Công ty được đổi tên Công ty cổ phần BIG INVEST GROUP, hoạt động chính trong các lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP Tuyển dụng