Công ty cổ phần bò kobe VN

vietwagyu.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

chăn nuôi bò lấy thịt, sữa

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

G25 đường 3a, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội