Công ty cổ phần bò kobe VN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần bò kobe VN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần bò kobe VN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần bò kobe VN

chăn nuôi bò lấy thịt, sữa

Công ty cổ phần bò kobe VN Tuyển dụng

Kế toán trưởng

11/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân viên bán hàng

11/12/2019
Hồ Chí Minh
Bán thời gian

Kế toán Tổng hợp

11/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Chuyên viên Kinh doanh

05/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Kế toán tổng hợp

23/11/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian