Công ty cổ phần BT hải hòa - bình minh

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty CP BT Hải Hoà - Bình Minh được thành lập ngày 15/04/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp để thay măt Liên danh Nhà đầu tư điều hành  Dự án Xây tuyến đường Hải Hoà - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BT).

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

TDP Đông Hải, Phường Hải Hòa, Tx Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội