Công ty Cổ Phần Câu Lạc Bộ Kỳ Nghỉ Việt Nam

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(Loại trừ: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 09, số 05 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Read more: https://masocongty.vn/company/4078013/cong-ty-co-phan-cau-lac-bo-ky-nghi-viet-nam.html#ixzz73ZnQL1j4

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội