GIỚI THIỆU CÔNG TY

Blockchain & AI Technology

Chainos Solution JSC 

Be sustained: Provide the premium software development service to satisfy your company’s requirement. 

 Be disruptive: Unlock the power of Blockchain and Artificial Intelligent (AI) technology to develop software solutions.

TUYỂN DỤNG

10
Java Developer
Lập Trình Viên Sap -Abap
Lập Trình Viên Php
Lập Trình Viên SAP-ABAP
Java Developer
Lập Trình Viên PHP
Lập Trình Viên PHP
Lập Trình Viên SAP - ABAP
Lập Trình Viên PHP

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.5

THÔNG TIN CÔNG TY

Tòa HL, Số 6, Ngõ 82 Duy tân, Cầu Giấy, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ