Công Ty Cổ Phần Chainos Solution

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Blockchain & AI Technology

Chainos Solution JSC 

Be sustained: Provide the premium software development service to satisfy your company’s requirement. 

 Be disruptive: Unlock the power of Blockchain and Artificial Intelligent (AI) technology to develop software solutions.

Tuyển dụng

Còn 78 ngày để ứng tuyển

Còn 50 ngày để ứng tuyển

Còn 49 ngày để ứng tuyển

Còn 49 ngày để ứng tuyển

Còn 49 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Tòa HL, Số 6, Ngõ 82 Duy tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội