công ty cổ phần chăn nuôi Mavin

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chăn nuôi Heo

TUYỂN DỤNG

1
Nhân Viên Admin Trại Chăn Nuôi

THÔNG TIN CÔNG TY

KKT Nhơn Hội, TP quy NHơn, Tình Bình Định

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ