CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) là một trong những công ty chứng khoán uy tín trên thị trường và được khách hàng tin cậy.

Thành lập năm 2008, tái cấu trúc năm 2018 với việc nâng vốn điều lệ lên 339 tỷ .

Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới, lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành . 

CHIẾN LƯỢC – SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Định hướng trở thành công ty chứng khoán đi đầu về công nghệ trong 5 năm tới

Sứ mệnh: Xây dựng SBSI trở thành platform giao dịch với đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu giao dịch, nhu cầu phân tích, nhu cầu thông tin một cách nhanh chóng, đơn giản.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS Tuyển dụng