CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERNET CHIẾC Ô XANH

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Internet Chiếc Ô Xanh là Công ty công nghệ tập trung phát triển cộng đồng các thành viên trên toàn quốc, đồng thời xây dựng một cơ chế trợ giúp lẫn nhau giữa các thành viên đối với 46 bệnh hiểm nghèo, tai nạn lớn xảy ra bất ngờ và không lường trước được. Hoạt động của công ty có tính nhân văn và xã hội rất cao

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

SH19 đường Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội