GIỚI THIỆU CÔNG TY

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững là cuộc hành trình dài của Công ty Cổ phần DANAREAL, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ từ chính mỗi cá nhân để làm nên giá trị sức mạnh tập thể của doanh nghiệp.

Công ty Cổ Phần DANAREAL đã và đang chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xem nó như một quá trình tất yếu đi đôi với quá trình phát triển của công ty. Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

DANAREAL đã xây dựng vắn hóa doanh nghiệp và tạo sự gắn kết giữa các thành viên thông qua nhiều hoạt động tập thể như: Teambuilding, từ thiện, tổ chức du lịch. Ngoài ra, Bất động sản DANAREAL cũng thường xuyên tổ chức các khóa học, các buổi training kỹ năng cho toàn thể nhân viên, tạo cơ hội cho các phòng ban kinh doanh có điều kiện học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Tạo nên nét văn hóa tập thể, đoàn kết cùng nhau đồng hành và phát triển.

Là một doanh nghiệp chuyên đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của thị trường đất nền của Quảng Nam – Đà Nẵng , DANAREAL luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là hình thành môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp; đảm bảo tạo mọi điều kiện để các cá nhân phát huy hết khả năng, sáng tạo trong công việc; xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh về mọi mặt, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm phục vụ đúng đắn, quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

.

THÔNG TIN CÔNG TY

52 đường 2/9-Hải Châu- Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ