CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HOÀNG MINH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIÁ TRỊ ĐẠI HOÀNG MINH REAL ESTATE

1.SỨ MỆNH:

???̂? đ?̣?ℎ ??̛́? ???̂? ?ℎ?́ “?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? – Đ?̆̉?? ??̂́? – ??̛̣ ?ℎ?́? ???̣̂?”, ??̣? ???̂? ??̉? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ??̀ ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? ??̂?? ???̀?ℎ, ??̉? ?ℎ?̂̉? ??̀ ??̣?ℎ ??̣ đ?̆̉?? ??̂́?, ???? ??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????, ??́? ?ℎ?̂̀? ??̂?? ??? ??̣ ?ℎ?̂́ đ?̂́? ??̛?̛́?, ??̂?? ??? ?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? ??̂́?? ?ℎ? ???̛?̛̀? ??̂? ??̀ ??̀? đ?̣? ?ℎ? ??̀?? đ?̂́? ??̀ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ?ℎ?̂? ??̛́?.

2.TẦM NHÌN:

??̣̂? đ??̀? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ?ℎ?̂́? đ?̂́? ???̛̉ ?ℎ?̀?ℎ ??̣̂? ????? ?ℎ?̛̃?? ??̣̂? đ??̀? ???ℎ ??̂́ ??̛ ?ℎ?̂? ???̣̂? ??? ??́ ??? ??̂ ??̀ đ?̆̉?? ??̂́? ℎ?̀?? đ?̂̀?, ??̂́? ??̂́? đ?̣̂?? ??̉? ??̀ Đ?̂̀? ??̛ ??̂? ??̛̣?? ??̀? ??̃?ℎ ??̛̣? đ?̂̀? ??̛ ?ℎ??̂́? ??̛?̛̣?.

3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

????? ?ℎ?̀?ℎ, ????? ?ℎ?̛̣?, ?ℎ??̣̂? ??̂?, ?ℎ?̂? ??̆?, ??́?? ??̣? ??̀ ??̛̣ ?ℎ???̂? ??ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ???́ ???̣ ??̂́? ??̃? đ?̛?̛̣? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ??̂? ℎ?̀?? đ?̂̀? ????? ???̂́? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̀?ℎ ??̀ ?ℎ?́? ????̂̉?. Đ?̂? ??̃?? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ℎ?̣̂ ???́ ???̣ ???? ???̣?? ??̂̃? đ?̛?̛̀?? ?ℎ? ?ℎ??̂̀? ?ℎ?̂́ ℎ?̣̂ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ???̂? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? “??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????”.

THÔNG TIN CÔNG TY

54B Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ