CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

112 ĐƯỜNG B2, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, THỦ ĐỨC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội