Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội (HanoiGroup)

http://hidc.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

HANOI GROUP HƯỚNG ĐẾN SỰ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ NẮM GIỮ ĐIỀU TIẾT NGUỒN LỰC CHO HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY CON LÀM VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

10 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội