Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội (HanoiGroup)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội (HanoiGroup) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội (HanoiGroup), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội (HanoiGroup)

HANOI GROUP HƯỚNG ĐẾN SỰ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ NẮM GIỮ ĐIỀU TIẾT NGUỒN LỰC CHO HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY CON LÀM VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN