Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS

pfs.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty CP Công nghệ Giải pháp tài chính là công ty tài chính được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Với phương châm chú trọng đầu tư vào tài sản lớn nhất là con người, Công ty CP Công nghệ Giải pháp tài chính đang trong quá trình đầu tư vào xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện đi đôi với chính sách đãi ngộ và thu hút đặc biệt.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Toà 26A Galaxy 1 - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội