Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất nội thất Gia Hưng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu

- Theo dõi, báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách (nếu có) của công ty

- Phối hợp với kế toán nội bộ để đối chiếu số liệu hóa đơn đầu vào đầu ra cho phù hợp

- Lập hóa đơn GTGT đầu ra và theo dõi cập nhập hóa đơn đầu vào, hạch toán theo quy định

- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành của nhà nước

- Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

- Thực hiện các công việc liên quan khác và yêu cầu từ Kế toán trưởng…..


THÔNG TIN CÔNG TY

Ngõ 50, Yên Hòa, Cầu Giấy

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ