CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHMART VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHMART VIỆT NAM

(TECHMART VIETNAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)

Mã số thuế: 0108601119

Địa chỉ: 26 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02422434586



Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

26 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội