Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn INCOMEX

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn INCOMEX tiền thân là Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị và Công nghệ Xây dựng được thành lập theo quyết định số 123/QĐ-HĐQT-TCT ngày 07/04/2005 thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội - nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng. Tháng 07/2007 Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị và Công nghệ Xây dựng được cổ phần hóa lấy tên là Công ty Cổ phần Tư vấn INCOMEX. Tháng 12/2010 Công ty Cổ phần Tư vấn INCOMEX tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn INCOMEX. Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn INCOMEX với một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và năng động, kết hợp với việc khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ trong sản xuất(đã ứng dụng phần mềm REVIT làm công cụ triển khai tư vấn thiết kế). Công ty có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu đa dạng về loại hình cũng như quy mô công trình với chất lượng cao nhất.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

tầng 6 CT1 tòa nhà Vinahud Cửu Long, ngõ 536 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội