Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Biga Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

1
Nhân Viên Sales

THÔNG TIN CÔNG TY

Chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ