Công ty cổ phần đầu tư xl và thương mại hùng dũng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần đầu tư xl và thương mại hùng dũng

435 kim ngưu - HBT - hn

Thành lập năm 2018 

, sản xuất 

Thương mại 

Và xd cầu đường

THÔNG TIN CÔNG TY

435 Kim Ngưu - HBT - Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ